Skip to main content
National Robotics Tournament 2022
Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về cuộc thi

Với mục tiêu tạo ra một sân chơi về Robotics dành cho tất cả học sinh Việt Nam trong và ngoài nước, hướng tới việc đưa Việt Nam lên các đấu trường robotics quốc tế, STEAM for Vietnam đã lên kế hoạch và triển khai dự án “A year of Robotics - Năm của của Robotics” với rất nhiều hoạt động thú vị mở đầu bằng tổ chức cuộc thi cấp quốc gia Robotics Tournament 2022 ở hạng mục VEX IQ. Bên cạnh cuộc thi, các bạn học sinh cũng sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động bên lề thú vị và bổ ích với các workshop định hướng nghề nghiệp và các buổi luyện tập đấu thử tại Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

  1. Course Number

    NTR22
  2. Classes Start