Skip to main content
Internal Testing
Khóa học đặc biệt của STEAM for Vietnam dành cho các học sinh từ 8 đến 16 tuổi lần đầu tiên làm quen với Lập trình Máy tính. Bạn sẽ được đào tạo Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch theo hình thức "học mà chơi, chơi mà học" bởi đội ngũ giảng viên là các kỹ sư phần mềm đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
Enrollment in this course is by invitation only
  1. Course Number

    Scratch100_Testing
  2. Classes Start

  3. Classes End